Systemisch Werk

Uit het oog verloren

Soms lopen we tegen lastige vraagstukken aan. Uitdagingen die steeds opnieuw terugkomen en zich moeilijk laten beïnvloeden. De gebruikelijke Westerse benadering van problemen is sterk reductionistisch en analytisch. Daardoor verliezen wij al snel uit het oog dat wij onderdeel zijn van een groter geheel en dat het antwoord op een vraagstuk soms alleen te geven is wanneer wij dit grotere geheel, de systemen waar wij bij horen, betrekken in het antwoord.

Het grotere geheel
Wij zijn allemaal onderdeel van grotere systemen. Iedereen heeft een familie. Zelfs als er geen contact is met familie, ben je onderdeel van het familiesysteem. Veel mensen werken in een organisatie of hebben anders te maken met een uitkerende organisatie. Onze buurt, ons land, de tijd waar we in leven. Allemaal systemen waar we, of we dat nu willen of niet, onderdeel van uitmaken.

Systemisch werk (of ‘opstellingen’, zoals de methode ook wel bekend staat) is een methode om deze systemen heel helder in beeld te brengen en vervolgens op zoek gaat naar bewegingen die het hele systeem beïnvloeden en daardoor duurzame oplossingen geeft.

Het systemisch werk verruimt de blik. Van een enkele persoon naar zijn familie. Van een werknemer naar de organisatie. Van het heden naar de stroom van de tijd waarin we zijn ingebed. Op deze manier wordt een enorme krachtbron aangeboord: het grotere geheel. (lees hier verder over het herstellen van de verbinding)

Hoe werken opstellingen?
Met behulp van plaatsvervangers worden de relevante elementen voor een vraagstuk (familie, organisatie maar ook elementen zoals bijvoorbeeld ziekte of creativiteit) opgesteld in de ruimte.

In een aandachtige stilte ontvouwt zich zo langzaam een afspiegeling van de oorspronkelijke systeemdynamiek. Op deze wijze komen verborgen patronen snel en effectief aan het licht. Het is een beetje te vergelijken met muziekinstrumenten die met elkaar gaan resoneren: zonder exacte kennis laten de plaatsvervangers zien wat er speelt. (lees hier verder over de werking van opstellingen)

Er kan in de opstelling worden gezocht naar een verandering waar het hele systeem bij betrokken is. De uitwerking van een opstelling is hierdoor diepgaand en langdurig.

Voor wie?

  • Voor iedereen die meer inzicht in zijn situatie wil
  • Iedereen die tegen situaties oploopt waar de oplossing ongrijpbaar lijkt te zijn
  • Overal waar mensen werken en tegen problemen oplopen die ‘in de muur’ lijken te zitten
  • Voor wie het systemisch werken wil integreren in zijn professionele handelen
  • Voor het bepalen van de juiste richting, zowel persoonlijk als zakelijk

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s